AviOn Security

SecurityON -turvallisuusratkaisu

Asiakaskohteen tarpeiden kartoituksen perusteella suunniteltu turvallisuusratkaisu. Turvallisuustarpeet muodostuvat asiakkaan toiminnan luonteesta, toimintaympäristön ominaisuuksista ja henkilökunnan tarpeista.

Kartoitamme, suunnittelemme ja toteutamme SecurityON Turvallisuusratkaisun toimivaksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toteutus sisältää suunnitelman mukaiset turvallisuusjärjestelmät ja parhaiden yhteistyökumppaneiden tukipalvelut ja tuotteet, kuten vartiointiliikkeen palvelut.

© 2024 AviOn Security Oy
AviOn Security Oy
Valikko